THAM VẤN TÂM LÝ

The Vietnamese blog of Counseling Psychology

CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CỦA ACA (26)

Posted by Ngo Minh Uy trên 29/01/2010


E.3. Xác nhận sự đồng ý trong đánh giá
E.3.a. Giải thích với thân chủ

Trước khi tiến hành đánh giá, chuyên viên tham vấn giải thích bản chất và các mục tiêu của việc đánh giá và mục đích cụ thể của các kết quả theo một cách dễ hiểu. Việc giải thích này sẽ phải được thực hiện với ngôn ngữ của thân chủ (hoặc người khác có quyền đại diện pháp lý cho thân chủ), trừ khi có một sự ngoại lệ đã được thỏa thuận. Chuyên viên tham vấn chú ý đến bối cảnh văn hóa và đời sống cá nhân của thân chủ, mức độ hiểu biết của thân chủ đối với các kết quả, và sự tác động của những kết quả đó đến thân chủ. (Xem A.2., A.12.g., F.1.c.)

E.3.b. Những người nhận kết quả
Chuyên viên tham vấn chú ý đến sự an toàn, những hiểu biết rõ ràng, và những thỏa thuận ưu tiên của người đang được đánh giá để xác định ai sẽ nhận những kết quả đánh giá. Chuyên viên tham vấn để tâm đến những giải thích xác đáng và phù hợp trong việc công bố bất kỳ các kết quả đánh giá nào của cá nhân hoặc nhóm. (Xem B.2.c., B.5.)

E.4. Thông tin về dữ liệu đến các nhà chuyên môn đủ tư cách
Chuyên viên tham vấn cung cấp thông tin về các dữ kiện đánh giá có xác định danh tính của thân chủ chỉ khi nào có sự đồng ý của thân chủ hoặc người đại diện pháp lý của thân chủ. Những dữ kiện này chỉ được cung cấp cho những người được xác định như là những chuyên viên có đủ khả năng để phân tích. (Xem B.1., B.3., B.6.b.)

E.5. Chẩn đoán các rối loạn tâm thần
E.5.a. Chẩn đoán đúng quy tắc

Chuyên viên tham vấn có một sự quan tâm chuyên biệt nhằm cung cấp một sự chẩn đoán đúng quy tắc đối với các rối loạn tâm thần. Các kỹ thuật đánh giá (bao gồm cả phỏng vấn cá nhân) dùng để xác định việc chăm sóc thân chủ (chẳng hạn, nơi tiến hành, hình thức trị liệu, hoặc đề nghị theo dõi sau đó) phải được chọn lựa một cách cẩn thận và sử dụng một cách phù hợp.

E.5.b. Nhạy cảm về văn hóa
Chuyên viên tham vấn thừa nhận rằng văn hóa ảnh hưởng đến cách thức/ hình thức mà trong đó những vấn đề của thân chủ được xác định. Tình hình kinh tế- xã hội và những trải nghiệm văn hóa của thân chủ phải được chú ý khi tiến hành chẩn đoán các rối loạn tâm thần. (Xem A.2.c.)

E.5.c. Những định kiến có tính lịch sử và xã hội trong việc chẩn đoán bệnh lý
Chuyên viên tham vấn nhận ra những định kiến có tính lịch sử và xã hội trong việc chẩn đoán sai và định bệnh đối với các cá nhân hoặc nhóm nhất định và vai trò của những chuyên viên sức khỏe tâm thần trong việc kéo dài những định kiến này trong suốt quá trình chẩn đoán và trị liệu.

E.5.d. Tự kiềm chế chẩn đoán
Chuyên viên tham vấn có thể tự kiềm chế đưa ra và/ hoặc thông báo về một chẩn đoán nếu họ tin rằng điều đó sẽ có thể là nguyên do gây tác hại cho thân chủ hoặc những người khác.

E.6. Sự lựa chọn công cụ
E.6.a. Tính phù hợp của các công cụ

Chuyên viên tham vấn chú ý một cách cẩn thận đến tính giá trị, độ tin cậy, những giới hạn của đo lường tâm lý, và tính phù hợp của những công cụ khi lựa chọn trong việc đánh giá thân chủ.

E.6.b. Những thông tin tham khảo
Nếu một thân chủ phải được chuyển đến từ một đối tác thứ ba để được đánh giá, chuyên viên tham vấn cung cấp những câu hỏi chuyên biệt để tính tham khảo và cung cấp đầy đủ các thông tin mục tiêu về thân chủ để đảm bảo cho việc sử dụng phù hợp các công cụ đánh giá. (Xem A.9.b., B.3.)

E.6.c. Các cư dân đa dạng văn hóa
Chuyên viên tham vấn phải cẩn thận khi lựa chọn việc đánh giá đối với các cư dân có sự đa dạng về văn hóa để tránh việc sử dụng các công cụ đo lường tâm lý thiếu sự phù hợp với thân chủ. (Xem A.2.c., E.5.b.)
_______________________
Người dịch: Ngô Minh Uy

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: