THAM VẤN TÂM LÝ

The Vietnamese blog of Counseling Psychology

CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CỦA ACA (15)

Posted by Ngo Minh Uy trên 30/07/2008

B.6. Hồ sơ
B.6.a. Bảo mật hồ sơ

Chuyên viên tham vấn đảm bảo các hồ sơ được giữ ở những nơi an toàn mà chỉ những người được phép mới có thể sử dụng những hồ sơ đó.

B.6.b. Sự chấp thuận ghi chép hồ sơ
Chuyên viên tham vấn phải có được sự chấp thuận của thân chủ trước khi ghi chép lại các phiên tham vấn qua phương tiện điện tử hoặc những phương tiện khác tương tự.

B.6.c. Sự chấp thuận quan sát
Chuyên viên tham vấn phải có được sự chấp thuận của thân chủ trước khi quan sát những phiên tham vấn, đọc lại những bản ghi chép của các phiên tham vấn, hoặc xem những bản ghi chép các phiên tham vấn của người giám sát, của khoa, của đồng nghiệp, hoặc của những người khác trong môi trường huấn luyện.

B.6.d. Thân chủ xem hồ sơ
Chuyên viên tham vấn cung cấp những lý do hợp lý cho việc xem hồ sơ và những bản sao hồ sơ khi có yêu cầu từ những thân chủ liên quan. Chuyên viên tham vấn giới hạn việc xem hồ sơ hoặc những phần trong hồ sơ của thần chủ trừ khi có chứng cứ thuyết phục rằng những thông tin đó có thể là nguyên do gây hại cho thân chủ. Chuyên viên tham vấn chứng minh yêu cầu của thân chủ và sự hợp lý của việc từ chối một vài phần hoặc tất cả hồ sơ trong tập lưu trữ hồ sơ của thân chủ. Trong tình huống hồ sơ bao gồm nhiều thân chủ, chuyên viên tham vấn chỉ cung cấp những phần mang tính cá nhân trong hồ sơ của thân chủ có liên quan trực tiếp đến thân chủ đó và không bao gồm những thông tin bảo mật có liên quan đến những thân chủ khác.

B.6.e. Hỗ trợ
Khi thân chủ yêu cầu được xem hồ sơ của họ, chuyên viên tham vấn cung cấp sự hỗ trợ và cố vấn thân chủ trong việc giải thích những thông tin của hồ sơ tham vấn.

B.6.f. Bộc lộ hoặc chuyển hồ sơ
Trừ khi có sự ngoại lệ trong vấn đề bảo mật thông tin, chuyên viên tham vấn phải có sự chấp thuận bằng văn bản của thân chủ để bộc lộ hoặc chuyển những hồ sơ đến các thành phần hợp pháp khác. Các bước thực hiện phải đảm bảo rằng những người nhận các hồ sơ tham vấn phải thận trọng trong việc bảo mật thông tin của họ. (Xem A.3., E.4.)

B.6.g. Lưu giữ và hủy bỏ sau khi kết thúc tham vấn
Chuyên viên tham vấn lưu giữ những hồ sơ sau khi kết thúc các dịch vụ tham vấn để đảm bảo cho việc xem lại thông tin một cách hợp lý trong tương lai, lưu giữ những hồ sơ tuân thủ theo những quy định lưu giữ của tiểu bang và liên bang, và hủy bỏ những hồ sơ của thân chủ và những tài liệu khác một cách cẩn thận trong tinh thần bảo vệ sự bảo mật cho thân chủ. Đối với những hồ sơ có tính tiêu biểu, chuyên viên tham vấn phải có được sự chấp thuận của thân chủ (hoặc của người bảo hộ) để trình bày hoặc viết thành tài liệu những hồ sơ này. (Xem A.1.b.)

B.6.h. Những dự phòng hợp lý
Chuyên viên tham vấn có những dự phòng hợp lý để bảo vệ sự bảo mật cho thân chủ trong trường hợp chuyên viên ngưng hành nghề, khôn đủ năng lực, hoặc chết. (Xem C.2.h.)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: