THAM VẤN TÂM LÝ

The Vietnamese blog of Counseling Psychology

CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CỦA ACA (14)

Posted by Ngo Minh Uy trên 16/07/2008

B.4. Nhóm và Gia đình
B.4.a. Làm việc nhóm

Trong làm việc nhóm, chuyên viên tham vấn giải thích một cách rõ ràng tầm quan trọng và những giới hạn của việc bảo mật cho những nhóm đặc trưng được tham gia vào.

B.4.b. Tham vấn hôn nhân và gia đình
Trong tham vấn hôn nhân (bao gồm những người yêu nhau) và gia đình, chuyên viên tham vấn xác định rõ ai được xem như là “thân chủ” và thảo luận về những mong đợi và những giới hạn của việc bảo mật. Chuyên viên tham vấn đề nghị sự đồng ý và thể hiện bằng văn bản về sự đồng ý này từ tất cả những thành viên tham gia với năng lực để đưa ra sự đồng ý trong sự quan tâm đến quyền của từng cá nhân đến tính bảo mật và bất kỳ một nghĩa vụ nào để bảo toàn những thông tin bảo mật được biết.

B.5. Những thân chủ thiếu khả năng để đưa ra xác nhận đồng ý
B.5.a. Trách nhiệm đối với thân chủ

Khi tham vấn cho những thân chủ vị thành niên hoặc những thân chủ trưởng thành nhưng thiếu khả năng để thể hiện sự tự nguyện, xác nhận đồng ý, chuyên viên tham vấn bảo vệ sự bảo mật của thông tin đã nhận được trong mối quan hệ tham vấn như đã được xác định bởi luật lệ của tiểu ban và liên ban, những văn bản chính sách, và những tiêu chuẩn đạo đức được áp dụng.

B.5.b. Trách nhiệm đối với cha mẹ và những người bảo trợ hợp pháp
Chuyên viên tham vấn thông tin cho cha mẹ và những người bảo trợ hợp pháp về vai trò của chuyên viên tham vấn và tính chất của sự bảo mật của mối quan hệ tham vấn. Chuyên viên tham vấn biểu lộ sự nhạy cảm đối với tính đa dạng văn hóa của gia đình và tôn trọng những quyền và trách nhiệm cố hữu của cha mẹ/ người bảo trợ trên sự an toàn của đứa trẻ của họ/ trách nhiệm theo luật. Chuyên viên tham vấn làm việc để thiết lập, một cách phù hợp, những mối quan hệ hợp tác với cha mẹ/ người bảo trợ để phục vụ tốt nhất cho các thân chủ.

B.5.c. Bộc lộ những thông tin bảo mật
Khi tham vấn cho những thân chủ vị thành niên hoặc những thân chủ trưởng thành nhưng thiếu khả năng để thể hiện sự đồng ý một cách tự nguyện cho việc bộc lộ thông tin bảo mật, chuyên viên tham vấn đề nghị sự cho phép từ những thành phần thứ ba một cách thích hợp để bộc lộ thông tin. Trong trường hợp đó, chuyên viên tham vấn thông tin cho thân chủ một cách thích hợp với trình độ của họ về sự hiểu biết và có những đánh già phù hợp về mặt văn hóa để đảm bảo sự an toàn cho tính bảo mật của thân chủ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: